Debiteur

Adres

Plaats

 

 

Plaats, Datum

 

Onze ref.    : 1234

Betreft        : vordering Ons Bedrijf

 

 

 

Geachte heer, geachte mevrouw,

 

Refererend aan het telefoongesprek van heden bevestigen wij u als volgt :

 

- De door u erkende vordering bedraagt op dit moment EURO  .

 

- Wij gaan akkoord met uw voorstel (tegen finale kwijting van het meergevorderde)

- U gaat het openstaande bedrag voldoen in opeenvolgende maandelijkse termijnen
- De eerste termijn van minimaal euro 500,-- wordt voldaan voor 01.01.2003
- De tweede termijn van minimaal euro 500,-- wordt voldaan voor 01.02.2003
- De derde termijn van minimaal euro 500,-- wordt voldaan voor 01.03.2002 
- Betalingen dienen uiterlijk op de vervaldatum ontvangen te zijn op rekeningnummer t.n.v. Ons Bedrijf o.v.v. 1234
- Indien deze regeling niet stipt wordt nagekomen vervalt deze en is het gehele, dan openstaande, saldo direct in rechte opeisbaar.

Bij het uitblijven van enige betaling zullen wij de vordering overdragen aan de Nederlandse Incassodienst te Eindhoven.
De hoge gevolgkosten zijn voor uw rekening.

 

In het vertrouwen op een correcte afhandeling conform, tekent, onder voorbehoud van alle rechten,

 

Hoogachtend,