Helpt u ons bij het verkleinen van de

"papierwinkel" ?

 

 

Geachte heer, Geacht mevrouw,

 

Hoewel we u als relatie van onze organistatie zeer waarderen,

moeten we bij u helaas toch een probleem aankaarten :

- de betalingstermijn van onze facturen

 

Uit onze administratie blijkt dat onze factuur nr.......

ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is.

Bovendien wordt uit diezelfde administratie duidelijk, dat ook in het verleden

de uiterste datum van betalen door u regelmatig werd overschreden.

 

Kwaliteit in dienstverlening is in optiek van groot belang. Dergelijke kwaliteiten

kunnen we echter alleen nastreven wanneer het binnenkrijgen van uitstaande

facturen niet in de papieren loopt.

Immers : om in de praktijk goed te functioneren, moet ook op papier de

zaak goed op orde zijn !

 

Vandaar dat we u middels deze brief vriendelijk vragen doch dringend willen

verzoeken om het eindbedrag van genoemde factuur binnen 8 dagen op onze

bankrekeningnummer ........ over te maken. Daarnaast willen we u vragen om

ook in de toekomst facturen binnen de door ons overeengekomen termijn te betalen.

 

We zijn er van overtuigd dat onze samenwerking ook in de toekomst voor beide

partijen zal leiden tot nieuwe sucessen. vandaar ook dit vriendelijke verzoek

van onze klant aan u om op het gebied van betalingstermijnen de juiste lijn te volgen.

Vandaar ook dit vriendelijke verzoek van onze kant aan u om op het gebied van

betalingstermijnen de juiste lijn te volgen. Overigens : mocht u betaling dit schrijven

hebben gekruist, dan verzoeken we u deze brief als niet geschreven te beschouwen.

 

We vertrouwen van harte op uw medewerking !

 

Met vriendelijk groet,