Bedrijf

Straat

Plaats

 

 

 

zie ook www.incassodienst.nl

............Op basis No Cure No Pay.........

                                                          

Eindhoven, datum

 

Betreft  : Betalingsherinnering

Factuur : ..

Bedrag : EURO.  .

 

 

 

Geachte heer, Geachte mevrouw,

 

Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde

factuur nog niet door is voldaan.

De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen.

Deze termijn is reeds verstreken.

 

Wij verzoeken u derhalve om uiterlijk binnen 8 dagen

na heden het openstaande factuurbedrag op onze

bankrekening . . . . . . .      te voldoen.

 

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan

kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

 

Met vriendelijk groet