We komen snel eens op de kofie of thee !!

 

Geachte heer, Geacht mevrouw,

 

Als zeer gewaardeerde relatie van onze organistatie moeten we 

bij u helaas toch een probleem persoonlijk aankaarten onder het genot

van een kopje koffie of thee. (THEEZAKJE OF OPLOSKOFFIEZAKJE BIJVOEGEN)

- de betalingstermijn van onze facturen

 

Uit onze administratie blijkt dat onze factuur nr.......

ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is.

Bovendien wordt uit diezelfde administratie duidelijk, dat ook in het verleden

de uiterste datum van betalen door u regelmatig werd overschreden.

 

Kwaliteit in dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Wij kunnen ons

daar echter alleen op concentreren, wanneer de relatie met u ook gestoeld

is op verantwoord betaaldgedrag. 

Immers : Om het maximale niveau van dienstverlening te continueren 

zullen we tijdens het gesprek meteen beter betalingsafspraken maken voor de toekomst 

zodat er meer tijd overblijft voor onze dienstverlening.

 

Vandaar dat we u middels deze brief vriendelijk vragen doch dringend willen

verzoeken om het eindbedrag van genoemde factuur binnen 8 dagen op onze

bankrekeningnummer ........ over te maken. Daarnaast willen we u vragen om

ook in de toekomst facturen binnen de door ons overeengekomen termijn te betalen.

 

We zijn er van overtuigd dat onze samenwerking ook in de toekomst voor beide

partijen zal leiden tot nieuwe sucessen. vandaar ook dit vriendelijke verzoek

van onze klant aan u om op het gebied van betalingstermijnen de juiste lijn te volgen.

Vandaar ook dit vriendelijke verzoek van onze kant aan u om op het gebied van

betalingstermijnen de juiste lijn te volgen. Overigens : mocht u betaling dit schrijven

hebben gekruist, dan verzoeken we u deze brief als niet geschreven te beschouwen.

 

We vertrouwen van harte op uw medewerking !

 

Met vriendelijk groet,