Belangrijk : Bij deze aanmaning stuurt u een stropdas mee met de factuur !!

Met de boodschap op de factuur vermeld :

"bij geen betaling binnen 30 dagen moet u de stropdas weer terug sturen".

(De stropdas kunt u eventueel vervangen door een ander voorwerp) 

- U belt vervolgens de klant op over de stropdas en niet over het geld  !!

 

 

Wij geven u de strop !!!!!

 

Geachte heer, Geacht mevrouw,

 

Hoewel we u als relatie van onze organistatie zeer waarderen,

moeten we bij u helaas toch een probleem aankaarten :

- de betalingstermijn van onze facturen

 

Uit onze administratie blijkt dat onze factuur nr.......

ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is.

 

Wij verzoeken u met spoed de stropdas retour te sturen of direct het

openstaande bedrag zijnde EURO .... over te maken op bankrekeningnr. ......

anders moeten wij de factuur verhogen met EURO 25,-- zijnde "stropkosten".

We zijn er van overtuigd dat onze samenwerking ook in de toekomst voor beide

partijen zal leiden tot nieuwe sucessen. Vandaar ook dit vriendelijke verzoek van
onze kant aan u om op het gebied van betalingstermijnen de juiste lijn te volgen.
Overigens : mocht u betaling dit schrijven
hebben gekruist, dan verzoeken we u
deze brief als niet geschreven te beschouwen.

 

We vertrouwen van harte op uw medewerking !

 

Met vriendelijk groet,