Bedrijf

Straat

Plaats

 

 

zie ook www.incassodienst.nl   

.....op basis No Cure No Pay........

 

Eindhoven, datum

 

Betreft  : Betalingsherinnering

Factuur : ..

Bedrag : EURO  .

 

 

 

Geachte heer, Geachte mevrouw,

 

Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur

na onze eerste herinnering nog steeds niet door u is voldaan.

De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.

 

Wij verzoeken u met klem om uiterlijk binnen 5 dagen na

heden het openstaande factuurbedrag op onze

bankrekening .. te voldoen.

 

Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde

termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen

te geven aan de Nederlandse Incassodienst te Eindhoven.

U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit

voortvloeiende renten en incassokosten.

 

Alle toekomstige werkzaamheden, ongeacht de hoogte van

het factuurbedrag, volgen uitsluitend tegen vooruitbetaling.

 

Hoogachtend,